Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

Welkom bij PsychO2


PsychO2 is een groepspraktijk voor diagnostiek en therapie waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht kunnen.

Psychodiagnostisch onderzoek is mogelijk naar het voorkomen van ADHD (aandacht- en concentratiestoornis) en ASS (autisme). Ook kan onderzoek van de persoonlijkheid worden verricht.

Scholen kunnen een gratis visite aan de praktijk aanvragen, waarbij ze ontvangen worden door de therapeuten die er werkzaam zijn.

Bedrijven kunnen met PsychO2 samenwerken om het welzijn van hun personeel te bevorderen.

Voordrachten, workshops en/of coachingsessies kunnen worden aangevraagd rond volgende themata:

  • Depressie
  • Burn-out
  • ADHD
  • Angststoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychologie van het sprookje
  • Verklaring van partnerkeuze
  • Destructieve relaties en verschil in libido binnen relaties
  • Wat is psychotherapie?

Nieuws

Onderzoek naar welbevinden op school

Het studiegebied Onderwijs van de hogeschool VIVES campus Kortrijk organiseert dit jaar een onderzoek over “Welbevinden op school”. We onderz...

Lees meer

workshop relaxatie januari 2019

Vanaf januari start psychologe Lisa Demeulenaere terug met een workshop relaxatie. ...

Lees meer

workshop assertiviteit december 2018

Vanaf december start psychologe Lisa Demeulenaere terug met een workshop assertiviteit....

Lees meer

vanaf november 2018: danstherapie

Danstherapie is een creatieve, ervaringsgericht therapie, die focust op het op gang brengen van verandering of verwerking via het lichaam. Daarbi...

Lees meer

Te veel burn-outs? Werkgevers betalen

Bedrijven die meer langdurig zieken hebben dan het gemiddelde in de sector, moeten mee opdraaien voor de ziekte-uitkering van het personeel. Op d...

Lees meer

Leerlingen met autisme kunnen voortaan één dag per week thuisblijven

Scholieren met een autismespectrumstoornis mogen vanaf 1 september onder bepaalde voorwaarden één dag per week thuisblijven van school. Dat schri...

Lees meer

Ik was liever als kind gediagnosticeerd met ADHD. Misschien zou ik nu een diploma hebben

"Ik was liever vroeger gediagnosticeerd met ADD. Als ik het vroeger had geweten, denk ik dat er veel problemen eerder aangepakt hadden kunnen wor...

Lees meer

Samenwerking Poco Loco

Het bedrijf Poco Loco werkt samen met de therapeuten van PsychO2. Op die manier beantwoordt het bedrijf aan de vraag van de overheid om preve...

Lees meer

Tarieven psychotherapie

De kostprijs voor een individuele therapeutische sessie (1 uur) bij een psycholoog/therapeut bedraagt voor volwassenen € 50, voor kinderen € 45. ...

Lees meer

Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be