Nieuwe behandeling voor autisme op komst ?Autismespectrumstoornis: eindelijk een behandeling voor kinderen en adolescentenNEW YORK (Reuters Health) – Het krachtige diureticum bumetanide verbetert de kernsymptomen van autismespectrumstoornis (ASD) bij kinderen en adolescenten, rapporteren onderzoekers uit Frankrijk.
"Bumetanide is een veelbelovende behandeling voor ASD in de hele pediatrische populatie, en we gaan binnenkort in Europa een finale fase 3 studie uitvoeren die tot doel heeft om een geneesmiddel op de markt te brengen tegen 2021," verklaarde Dr. Yehezkel Ben-Ari van Neurochlore, het biotech bedrijf dat de behandeling ontwikkelt, via email aan Reuters Health.

Bumetanide, een selectieve remmer van de Na-K-Cl cotransporter 1 (NKCC1), verlicht de gedragssymptomen van ASD in diermodellen; in een vroegere fase 2 studie verminderde het de ernst van ASD bij kinderen en adolescenten van 3 tot 11 jaar.

Dr. Ben-Ari, ook verbonden aan het Institut de Neurobiologie de la Méditerranée in Marseille, en zijn team onderzochten de effecten van drie dosissen van bumetanide (0.5, 1.0, en 2.0 mg tweemaal daags) in een dosis-variërende studie bij 88 kinderen en adolescenten met ASD van 2 tot 18 jaar.

De vloeibare formulering van bumetanide was snel geabsorbeerd en had een korte halfwaardetijd, consistent met de farmacokinetische parameters bij volwassenen.

De dosis-gerelateerde tijdens de behandeling optredende bijwerkingen waren hypokaliëmie, diurese en verlies van eetlust, dehydratatie en asthenie, rapporteerden de onderzoekers op 14 maart online in Translational Psychiatry.

De waarden op de Childhood Autism Rating Scale (CARS) verbeterden gedurende 90 dagen behandeling in significant grotere mate in alle groepen behandeld met bumetanide dan in de placebogroep. De grootste gemiddelde verandering werd waargenomen in de bumetanide 2.0 mg groep.

Drieëntwintig van de 52 patiënten behandeld met bumetanide vertoonden een daling van meer dan 6 punten in CARS vanaf de screening tot dag 90, vergeleken met slechts één van de 23 patiënten behandeld met placebo.

De verbetering van CARS neigde groter te zijn bij oudere patiënten (9-18 jaar) dan bij jongere patiënten (2-8 jaar).

De scores op de Social Responsive Scale daalden met meer dan 10 punten in alle drie geteste dosissen, waarbij de hoogste daling werd waargenomen in de 2.0 mg bumetanide behandelingsgroep. Er waren significante verbeteringen in de subcategorieën sociale communicatie en stereotiepe interesses en gedragingen, maar niet in sociale cognitie, sociale motivatie of sociaal bewustzijn.

De Clinical Global Impressions Improvement scores waren significant beter voor de bumetanide groepen dan voor de placebogroep, maar er was geen dosisafhankelijkheid.

"Ontwikkelingsstoornissen zoals ASD worden verwekt in utero of tijdens het vroege postnatale leven en zijn geassocieerd met veranderingen in de hersenconstructie die leiden tot abnormale of inadequate neuronale connecties en misplaatste neuronen die de oorzaak zijn van de ziekte," verklaarde Dr. Ben-Ari. "Volgens het neuro-archeologisch concept, is een chemisch verstoord evenwicht van neuronen die verkeerd geplaatst of verbonden zijn, de belangrijkste oorzaak van de stoornissen. Bumetanide lost dit op, omdat het alleen inwerkt op de neuronen die een hoog intracellulair chloridegehalte hebben, niet op de normaal functionerende."

"We zijn ervan overtuigd dat vergelijkbare geneesmiddelen die specifiek werken op neuronen die hun ontwikkelingssequentie niet adequaat volgen, een algemene veelbelovende benadering is om hersenstoornissen te behandelen," verklaarde hij.

Andere onderzoekers vonden dat bumetanide ook refractaire hallucinaties bij schizofrenie kan onderdrukken, zoals op 1 februari werd gemeld door Reuters Health.

Dr. Feiyong Jia van First Hospital of Jilin University in Changchun, China, die verschillende behandelingen voor ASD onderzocht, verklaarde via email aan Reuters Health, "In dit rapport leren we dat bumetanide in een dosis van 1.0 mg tweemaal per dag de optimale formule zou zijn voor de behandeling van patiënten met ASD. Het is ook een voorbeeld van nieuwe indicaties voor een oud geneesmiddel."

"Verder onderzoek in verband met het combineren van andere modaliteiten met bumetanide zou moeten uitgevoerd worden om het voordeel van bumetanide in de praktijk te verbeteren," verklaarde Dr. Jia. "Anderzijds zijn, omwille van de relatief kleine steekproefgrootte in dit rapport, verdere studies met een grotere steekproefgrootte nodig om de voordelen en de risico's van bumetanide bij de behandeling van personen met ASD af te wegen."

Dr. Enrico Cherubini van het European Brain Research Institute (EBRI), Rita Levi-Montalcini Foundation, in Rome, onderzocht neurofysiologische stoornissen bij ASD. Hij verklaarde via email aan Reuters Health, "De mechanismen waardoor bumetanide de kernsymptomen van ASD verbetert, zijn nog onbekend. Ik ben niet zeker dat dit geneesmiddel alleen werkt door de richting van de werking van de chloorionen (van depolarisatie naar hyperpolarisatie) te veranderen, zoals wordt gesuggereerd door het paradoxale effect van de benzodiazepines. Het kan nog andere onbekende effecten hebben die niet gerelateerd zijn aan de depolariserende werking van GABA."

"In theorie zou dit geneesmiddel nuttig moeten zijn in gevallen waarin een duidelijk deficit in GABA-erge signalisatie werd gedetecteerd (bijvoorbeeld, in gevallen waarin er comorbiditeit met epilepsie bestaat)," verklaarde hij. "In deze studie werden deze gevallen echter om evidente redenen uitgesloten: om stopzetting van de anti-epileptische behandeling te vermijden."

"Ik denk dat bumetanide nuttig zou kunnen zijn om bepaalde symptomen van ASD tijdelijk te verbeteren," concludeerde Dr. Cherubini. "Verschillende diermodellen zullen mechanistische informatie bieden over de oorzaken van deze vernietigende stoornissen (d.w.z. identificatie van de circuits die aan de basis liggen van de gedragsstoornissen, die doen denken aan deze die waargenomen worden bij autistische kinderen) en zullen toelaten om nieuwe targets voor therapeutische interventie te onthullen."

Neurochlore sponsorde de studie. Dr. Ben-Ari is voorzitter, waarnemend CEO en medeoprichter van het bedrijf. Twee van zijn coauteurs zijn ook medeoprichters en aandeelhouders.
Terug

Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be