Samenwerking Poco Loco


Het bedrijf Poco Loco heeft onze groepspraktijk PsychO2 recent gecontacteerd met de vraag een behandelaanbod uit te werken voor hun werknemers.

Op die manier beantwoordt het bedrijf aan de vraag van de overheid om preventiemaatregelen te nemen om uitputting van hun werknemers te voorkomen en ook andere psychosociale risico’s in te perken.
Terug

Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be