Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be

Team kinderen


Tom Festjens

Psychiater kinderen en (jong)volwassenen

Therapie:
 • Angst en stemming
 • Gedragsproblemen
 • AD(H)D en Autisme

Diagnostiek:
 • ADHD, ADD, gedragsproblemen
 • Autisme spectrumstoornis

Lynn Maes

Onthaalmedewerkster


Hannah Hoogerwerf

Klinisch psycholoog kinderen

 • Psychodiagnostiek bij ASS en AD(H)D
 • Psychotherapie bij ASS en AD(H)D en sociaal-emotionele problemen

PDF

Leni Petralia

Klinisch Psycholoog kinderen, jongeren en jongvolwassenen

 • Sociaal-emotionele problemen
 • Gedragsproblemen

Liesje Lagae

Klinisch Psycholoog kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

 • Studiemethodiek

Lisa Jonckheere

Logopediste

 • Leerstoornissen
 • Articulatiestoornissen
 • Taalstoornissen
 • Neurogene stoornissen

Nele Soete

Klinisch Psycholoog kinderen en jongeren

 • Rouw, trauma en verlies
 • Gedrags- en emotionele problemen
 • Opvoedingsondersteuning voor ouders / voogd
 • Diagnostiek


PDF

Sarah Verdonck

Klinisch Psycholoog kinderen en jongeren

Psychodiagnostiek:
 • Belevingsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Aandacht en concentratie testen
 • Onderzoek naar sociaal en communicatief gedrag (ASS onderzoek)

PDF

Tatiana Verstraete

Klinisch Psycholoog kinderen en jongeren

 • Psychodiagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D en ASS)
 • Begeleiding voor angst-, stemmings- en gedragsproblemen


PDF

Yaiza Werniers

Klinisch Psycholoog kinderen en jongeren

 • Psychodiagnostiek ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D en ASS
 • Begeleiding eetproblematieken, gedrags- en emotionele problemen


Contact

PsychO2
Prins Albertstraat 49
8800 Roeselare
051 69 57 66
info@psycho2.be